test
monitorek

CEL KAMPANII

Przeprowadzenie konkursu sms „Chorzowskie Smaki 2013”, w ramach którego uczestnicy wybierali Lokal Roku, podając w treści sms uzasadnienie.

 

Konkurs został zorganizowany przez SARE SA na zlecenie agencji .bringMore advertising dla Urzędu Miasta w Chorzowie. Głosowanie odbywało się w terminie 04-24.11.2013 r.

 

Komisja konkursowa miała wyłonić najciekawsze uzasadnienie wyboru restauracji, na którą Uczestnik oddał głos.

 

Konkurs sms był jednocześnie także jednym z kanałów głosowania na najlepszy lokal Chorzowskich Smaków 2013. Innymi sposobami głosowania były formularz na stronie internetowej i na urządzeniach mobilnych, serwis Forsquare.

 

Każdy uczestnik konkursu mógł oddać tylko jeden głos, w ramach wszystkich sposobów głosowania. Liczba głosów ze wszystkich modeli głosowania pozwoliła wyłonić lokal roku.

 

32

 

monitorek

GRUPA DOCELOWA

Osoby pełnoletnie

 

Regulamin dopuszczał do udziału w konkursie osoby pełnoletnie. Zadaniem Uczestnika Konkursu było przesłanie wyłącznie jednej wiadomości SMS, będącej głosem na jedną z 21 restauracji biorących udział w Konkursie.

 

Informacje o głosowaniu i konkursie podawane były na stronie internetowej www.chorzowskiesmaki.pl, na plakatach i stojakach na stoliczki w restauracjach, które brały udział w Konkursie, w gazecie Dziennik Zachodni, w portalu społecznościowym facebook na fanpage Urzędu Miejskiego w Chorzowie.

 

39

Uczestnicy Konkursu przesyłali wyłącznie jedną wiadomość SMS, będącej głosem na jedną z 21 restauracji biorących udział w Konkursie.

 

 

monitorek

MECHANIZM DZIAŁANIA

 

36Przygotowanie regulaminu konkursu – SARE SA

 

36Przygotowanie mechanizmu konkursu SMS: Akcję sms inicjował uczestnik konkursu wysyłając na numer 7055 odpowiednio sformułowany sms – RestauracjaXX (gdzie XX to numer lokalu), uzasadnienie swojego wyboru.

 

Po oddaniu pierwszego głosu automatycznie wysyłany był komunikat zwrotny dla uczestnika z podzię- kowaniem za oddany głos. W przypadku jeżeli uczestnik wysłał kolejny sms, otrzymywał wiadomość z informacją, ze wykorzystał już swój głos. Zostały ustawione także komunikaty o niepoprawnej konstrukcji sms i zakończeniu trwania konkursu.

 

W systemie SARE odkładały się informacje – numer GSM uczestnika, uzasadnienie, data i godzina wysłania wiadomości sms, liczba wysłanych wiadomości sms z jednego numeru telefonu. Nad obsługą konkursu czuwał konsultant z SARE.

 

Raport z wynikami głosowania przesyłany był przez konsultanta SARE codziennie do agencji .bringMore advertising. Po zakończeniu konkursu konsultant przesłał raport finalny z podsumo- waniem liczby głosów.

zebatka

EFEKTY

38

 

40Wyłonienie najciekawszego uzasadnienia wyboru restauracji w konkursie sms

 

 

40Włączenie głosów z konkursu sms w wyniki głosowania na Lokal Roku Chorzowskie Smaki 2013

Copyrights © SARE 2014 All right reserved.